1. A Játék elnevezése, szervezője

A promóciós játék elnevezése: „Black Friday 2021 – Novemberi napi kvíz” (a továbbiakban: „Játék”). Játék szervezője: Linux Akademia Ltd. (a továbbiakban: „Szervező”). Szervező a DevOpsAkademia.com oldal regisztrált felhasználóinak nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”.
 
2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek
 
A játékban részt vehet mindenki, aki regisztrált felhasználó a DevOpsAkademia.com weboldalon.
A Játékból ki vannak zárva:
 
• a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
• a nem valós adatokkal (egyszer használatos e-mail cím, név) regisztrálók;
• a több felhasználói fiókkal részt vevő felhasználók;
• azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.
 

3. A Játék időtartama:

A Játék 2021. november 02. napján 00.00.01 órától 2021. november 26. napján 23.59.59 óráig tart.
 

4. A nyerésre való pályázat menete:

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:
A naponta kiküldött kvízekből legalább egy kvízt sikeresen kell kitölteni. A nyereményeket a kvízt kitöltők között fogja kisorsolni a Szervező. Játékos minél többször helyesen tölt ki egy kvízt, annál többször szerepel a neve a sorsolandók között.
 
Egy játékos egy kvízt csak egyszer töltheti ki. Ha valaki több felhasználói fiókot regisztrál, vagy bármely más módon többször tölti ki a kvízt és ezáltal szeretné növelni az esélyeit, a játékból azonnal kizárjuk.
 
A Szervező kizárja a felelősségét minden a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
 
Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybe vett Internet szolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, vagy a kitöltött kvíz, illetve a feleken kívül álló okból az Internet szolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt vagy kvíz beküldést nem lehet végrehajtani.
 
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik, ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.
 

5. Nyeremények

  • 1 db Éves Tagság* a DevOpsAkademia.com oldalon, valamint a játék ideje alatt vásárolt képzések (korlátlan hozzáférés és letöltés vásárlás) nettó árának megfelelő értékű kupon.
    • Alap éves tagságot nyerhetsz.
    • Ha a sorsolás napján van bármilyen éves tagságod, azt egy évvel meghosszabbítjuk. Érdemes magasabb tagságra váltani a sorsolás előtt, hogy azt hosszabbítsuk meg ha nyersz.
  • 4 db, a játék ideje alatt vásárolt képzések (korlátlan hozzáférés és letöltés vásárlás) árának megfelelő értékű kupon.
A kuponokat a DevOpsAkademia.com oldalon lehet felhasználni éves tagságra, valamint képzések vásárlására. A nyeremény készpénzre nem váltható és nem átruházható. A kupon érvényességi ideje 90 nap.
 

6. Sorsolás

A nyeremények 2021. november 29-én lesznek kisorsolva. A nyerteseket e-mailben tájékoztatjuk.