Ajánló-rendszer felhasználási feltételek

 1. Az ajánló-rendszer célja, hogy a felhasználók a saját tapasztalataik alapján a DevOpsAkademia.com oldal szolgáltatásait másoknak ajánlják és az ebből származó bevételből részesedjenek.
 2. Az ajánló-rendszerben való részvétel feltételei:
  1. Meglévő felhasználói fiók a DevOpsAkademia.com oldalon
  2. A fiókban valós adatok (a természetes személy hivatalos neve, címe) vannak megadva
  3. A felhasználó fiókhoz állandó e-mail cím van megadva (tilos a továbbítók és ideiglenes email címek használata)
  4. Az ajánló-rendszerben való részvételt az oldal üzemeltetője jóváhagyta
 3. A jutalék alapja minden esetben a ténylegesen fizetett nettó (adók nélküli) összeg
 4. Jutalék mértéke
  1. Az induló jutalék 5%.
  2. A jutalék az ajánló forgalmának arányában nő.
  3. A forgalmat a jóváhagyott ajánlások száma jelenti.
  4. Amennyiben egy hónapban az ajánló eléri az adott forgalmat, az azt követő vásárolásokra az emelt jutalékra jogosult.
  5. Az emelt jutalék visszamenőlegesen nem érvényesíthető.
  6. A jutalék emelkedésének mértéke:
   1. 2 ajánlásból jövő vásárlás elérése után 10%
   2. 5 ajánlásból jövő vásárlás elérése után 15%
   3. 10 ajánlásból jövő vásárlás elérése után 20%
   4. 20 ajánlásból jövő vásárlás elérése után 25%
   5. 40 ajánlásból jövő vásárlás elérése után 30%
   6. 80 ajánlásból jövő vásárlás elérése után 35%
   7. 120 ajánlásból jövő vásárlás elérése után 40%
   8. 160 ajánlásból jövő vásárlás elérése után 45%
   9. 200 ajánlásból jövő vásárlás elérése után 50%
  7. A forgalom minden hónap első napján törlésre kerül.
  8. A forgalomba beleszámít a megújuló fizetések (pl. előfizetési díjak) által termelt jutalék is.
 5. A jutalék alapjául szolgáló tranzakciók
  1. A jutalék az ajánló egyedi linkje alapján történt minden vásárlásra jár.
  2. Az ajánló linken keresztül megkötött előfizetés esetén annak minden megújításakor befizetett összeg is a jutalék alapját képezi.
  3. A visszatérített összegek levonásra kerülnek a jutalékból. Amennyiben ez harminc napon belül nem teljesül, a jogtalanul kifizetett jutalékot az ajánló köteles visszafizetni.
 6. A jutalékot kapó ajánló meghatározása
  1. A felhasználó egyedi ajánló linket (URL-t) kap, mely alapján a vásárlót a rendszer összekapcsolja ajánlóval. Az így összekapcsolt vásárlásokra jár a jutalék.
  2. A weboldal sütiket használ az ajánlási linkről érkezett felhasználó követésére. A süti élettartama 30 nap. Az üzemeltető nem felel azért, ha a látogató a sütiket nem fogadja el vagy más módon tartalomszűrővel akadályozza az ajánlás követését.
  3. A jutalékot minden esetben az a felhasználó kapja, akinek a linkjét a vásárlást megelőzően utoljára használta a vevő.
  4. Előfizetés esetén az előfizetés az annak megvásárlásakor érvényes ajánlóhoz kapcsolódik és ő kapja a jutalékot akkor is, ha közben a vevő más ajánló linken is vásárol.
  5. Az ajánló felhasználó meghatározását a rendszer végzi és az ott tárolt információt kell érvényesnek tekinteni. Azzal szemben jogorvoslatnak nincs helye.
 7. A jutalék felhasználása vagy kifizetése
  1. A jutalék felhasználására vagy kifizetésére 60 nappal annak megszerzését követően van mód. 
  2. A jutalék felhasználása a DevOpsAkademia.com oldalon történő vásálásra
   1. Ez esetben a jutalék a fizetendő bruttó összegből kerül levonásra.
   2. Amennyiben a felhasználó rendelkezik előfizetéssel, a jutalék az esedékes díjból levonásra kerül.
   3. A jutalékból az adott tranzakcióra felhasznált összeg kerül levonásra, a fennmaradó jutalék megmarad.
   4. A jutalékot vásárlásra csak a jutalékot megszerző felhasználó használhatja, azt átruházni nem lehet.
  3. A jutalék kifizetése számla ellenében
   1. A jutalék pénzbeli kifizetésének feltétele, hogy a kifizetendő összeg elérje az 50.000,- magyar forintot (HUF).
   2. A jutalékot csak szabályosan kiállított számla ellenében fizetjük ki.
   3. A jutalék összegének a számla bruttó (adóval növelt) összegével kell megegyeznie. A kifizető az Egyesült Királyságban bejegyzett cég.
   4. A számlát a Linux Akademia Ltd. számára kell kiállítani és azt e-mailben az ügyfélszolgálatnak megküldeni. A kifizető adatai:
    1. Cím: Lytchett House, 13 Freeland Park, Wareham Road, Lytchett Matravers
    2. Város: Poole
    3. Irányítószám: BH16 6FA
    4. Ország: United Kingdom
    5. EU VAT ID: GB283337294
   5. A kifizetés PayPal fiókba történik. A PayPal kifizetés költségei a felhasználót terhelik.
 8. A jutalék átruházása
  1. A jutalékot kizárólag azzal a fiókkal lehet felhasználni, mely azt megszerezte.
  2. A jutalék nem átruházható.
 9. A jutalék elévülése
  1. A jutalék annak megszerzését követő egy éven belül (365 naptári napon belül) használható fel.
  2. A határidőig fel nem használt jutalék elvész.
 10. Kizárás a jutalék-rendszerből
  1. Amennyiben felhasználó a jutalék-rendszerrel visszaél vagy arra kísérletet tesz, a rendszerből kizárjuk és az addig megszerzett jutalékát elveszíti.
  2. Kizárást von maga után minden olyan kísérlet (a sikerességétől függetlenül), mely a jutalékot nem természetes módon próbálja növelni.
  3. A kizárás többek között, de nem kizárólag az alábbi esetekben történik meg:
   1. A felhasználó ajánlásával egyszer használatos címekkel történik regisztráció vagy vásárlás.
   2. A felhasználó ajánlásával olyan email címekkel történik regisztráció vagy vásárlás, mely “+” jelet vagy más, egyazon email címet próbál eltérő címként feltüntetni. Ide értjük azt is, amikor a felhasználó tulajdonában lévő domainben a @ előtti rész változik, de valójában egy felhasználó kapja a leveleket.
   3. Bármely, a felhasználó által ajánlott vevő befizetését a kártyabirtokos a bankjától visszakéri (chargeback). Az ilyen esetekből eredő pluszköltségek is levonásra kerülnek a jutalékból.
   4. Lopott vagy hamis bankkártyával kísérelnek meg vásárlást a felhasználó ajánlására.
   5. Bármilyen jogi eljárást kezdeményeznek a felhasználó ajánlása alapján történt vásárlást követően.
   6. Az ajánlóról bebizonyosodik, hogy illegális tevékenységet folytat vagy folytatott.
   7. Az ajánlóról bebizonyosodik, hogy kirekesztő, faji- vagy vallási megkülönböztető megszólalása van vagy volt.
   8. Az ajánlóról bebizonyosodik, hogy a Linux Akademia Ltd.-t vagy annak bármely márkáját negatív színben tüntette fel.
   9. Az üzemeltető kockázatosnak ítéli meg az ajánlóval való együttműködést.
 11. A rendszer üzemeltetője (Linux Akademia Ltd.) semmilyen módon nem felel az ajánlót a rendszer használata közben ért vélt vagy valós károkért.
 12. Az ajánlási rendszerrel kapcsolatos döntésekkel szemben semmilyen jogorvoslatnak nincs helye.