Ajánló-rendszer felhasználási feltételek

 1. Az ajánló-rendszer célja, hogy a felhasználók a saját tapasztalataik alapján a DevOpsAkademia.com oldal szolgáltatásait másoknak ajánlják és az ebből származó bevételből részesedjenek.
 2. Az ajánló-rendszerben való részvétel feltételei:
  1. Meglévő felhasználói fiók a DevOpsAkademia.com oldalon
  2. A fiókban valós adatok (a természetes személy hivatalos neve, címe) vannak megadva
  3. A felhasználó fiókhoz állandó e-mail cím van megadva (tilos a továbbítók és ideiglenes email címek használata)
  4. Az ajánló-rendszerben való részvételt az oldal üzemeltetője jóváhagyta
 3. A jutalék alapja minden esetben a ténylegesen fizetett nettó (adók nélküli) összeg
 4. Jutalék mértéke
  1. Az induló jutalék 5%.
  2. A jutalék az ajánló forgalmának arányában nő.
  3. A forgalmat a jóváhagyott ajánlások száma jelenti.
  4. Amennyiben egy hónapban az ajánló eléri az adott forgalmat, az azt követő vásárolásokra az emelt jutalékra jogosult.
  5. Az emelt jutalék visszamenőlegesen nem érvényesíthető.
  6. A jutalék emelkedésének mértéke:
   1. 2 ajánlásból jövő vásárlás elérése után 10%
   2. 5 ajánlásból jövő vásárlás elérése után 15%
   3. 10 ajánlásból jövő vásárlás elérése után 20%
   4. 20 ajánlásból jövő vásárlás elérése után 25%
   5. 40 ajánlásból jövő vásárlás elérése után 30%
   6. 80 ajánlásból jövő vásárlás elérése után 35%
   7. 120 ajánlásból jövő vásárlás elérése után 40%
   8. 160 ajánlásból jövő vásárlás elérése után 45%
   9. 200 ajánlásból jövő vásárlás elérése után 50%
  7. A forgalom minden hónap első napján törlésre kerül.
  8. A forgalomba beleszámít a megújuló fizetések (pl. előfizetési díjak) által termelt jutalék is.
 5. A jutalék alapjául szolgáló tranzakciók
  1. A jutalék az ajánló egyedi linkje alapján történt minden vásárlásra jár.
  2. Az ajánló linken keresztül megkötött előfizetés esetén annak minden megújításakor befizetett összeg is a jutalék alapját képezi.
  3. A visszatérített összegek levonásra kerülnek a jutalékból. Amennyiben ez harminc napon belül nem teljesül, a jogtalanul kifizetett jutalékot az ajánló köteles visszafizetni.
 6. A jutalékot kapó ajánló meghatározása
  1. A felhasználó egyedi ajánló linket (URL-t) kap, mely alapján a vásárlót a rendszer összekapcsolja ajánlóval. Az így összekapcsolt vásárlásokra jár a jutalék.
  2. A weboldal sütiket használ az ajánlási linkről érkezett felhasználó követésére. A süti élettartama 30 nap. Az üzemeltető nem felel azért, ha a látogató a sütiket nem fogadja el vagy más módon tartalomszűrővel akadályozza az ajánlás követését.
  3. A jutalékot minden esetben az a felhasználó kapja, akinek a linkjét a vásárlást megelőzően utoljára használta a vevő.
  4. Előfizetés esetén az előfizetés az annak megvásárlásakor érvényes ajánlóhoz kapcsolódik és ő kapja a jutalékot akkor is, ha közben a vevő más ajánló linken is vásárol.
  5. Az ajánló felhasználó meghatározását a rendszer végzi és az ott tárolt információt kell érvényesnek tekinteni. Azzal szemben jogorvoslatnak nincs helye.
 7. A jutalék felhasználása vagy kifizetése
  1. A jutalék felhasználására vagy kifizetésére 60 nappal annak megszerzését követően van mód. 
  2. A jutalék felhasználása a DevOpsAkademia.com oldalon történő vásálásra
   1. Ez esetben a jutalék a fizetendő bruttó összegből kerül levonásra.
   2. Amennyiben a felhasználó rendelkezik előfizetéssel, a jutalék az esedékes díjból levonásra kerül.
   3. A jutalékból az adott tranzakcióra felhasznált összeg kerül levonásra, a fennmaradó jutalék megmarad.
   4. A jutalékot vásárlásra csak a jutalékot megszerző felhasználó használhatja, azt átruházni nem lehet.
  3. A jutalék kifizetése számla ellenében
   1. A jutalék pénzbeli kifizetésének feltétele, hogy a kifizetendő összeg elérje az 50.000,- magyar forintot (HUF).
   2. A jutalékot csak szabályosan kiállított számla ellenében fizetjük ki.
   3. A jutalék összegének a számla bruttó (adóval növelt) összegével kell megegyeznie. A kifizető az Egyesült Királyságban bejegyzett cég.
   4. A számlát a Linux Akademia Ltd. számára kell kiállítani és azt e-mailben az ügyfélszolgálatnak megküldeni. A kifizető adatai:
    1. Cím: Lytchett House, 13 Freeland Park, Wareham Road, Lytchett Matravers
    2. Város: Poole
    3. Irányítószám: BH16 6FA
    4. Ország: United Kingdom
    5. EU VAT ID: GB283337294
   5. A kifizetés PayPal fiókba történik. A PayPal kifizetés költségei a felhasználót terhelik.
 8. A jutalék átruházása
  1. A jutalékot kizárólag azzal a fiókkal lehet felhasználni, mely azt megszerezte.
  2. A jutalék nem átruházható.
 9. A jutalék elévülése
  1. A jutalék annak megszerzését követő egy éven belül (365 naptári napon belül) használható fel.
  2. A határidőig fel nem használt jutalék elvész.
 10. Kizárás a jutalék-rendszerből
  1. Amennyiben felhasználó a jutalék-rendszerrel visszaél vagy arra kísérletet tesz, a rendszerből kizárjuk és az addig megszerzett jutalékát elveszíti.
  2. Kizárást von maga után minden olyan kísérlet (a sikerességétől függetlenül), mely a jutalékot nem természetes módon próbálja növelni.
  3. A kizárás többek között, de nem kizárólag az alábbi esetekben történik meg:
   1. A felhasználó ajánlásával egyszer használatos címekkel történik regisztráció vagy vásárlás.
   2. A felhasználó ajánlásával olyan email címekkel történik regisztráció vagy vásárlás, mely “+” jelet vagy más, egyazon email címet próbál eltérő címként feltüntetni. Ide értjük azt is, amikor a felhasználó tulajdonában lévő domainben a @ előtti rész változik, de valójában egy felhasználó kapja a leveleket.
   3. Bármely, a felhasználó által ajánlott vevő befizetését a kártyabirtokos a bankjától visszakéri (chargeback). Az ilyen esetekből eredő pluszköltségek is levonásra kerülnek a jutalékból.
   4. Lopott vagy hamis bankkártyával kísérelnek meg vásárlást a felhasználó ajánlására.
   5. Bármilyen jogi eljárást kezdeményeznek a felhasználó ajánlása alapján történt vásárlást követően.
   6. Az ajánlóról bebizonyosodik, hogy illegális tevékenységet folytat vagy folytatott.
   7. Az ajánlóról bebizonyosodik, hogy kirekesztő, faji- vagy vallási megkülönböztető megszólalása van vagy volt.
   8. Az ajánlóról bebizonyosodik, hogy a Linux Akademia Ltd.-t vagy annak bármely márkáját negatív színben tüntette fel.
   9. Az üzemeltető kockázatosnak ítéli meg az ajánlóval való együttműködést.
 11. A rendszer üzemeltetője (Linux Akademia Ltd.) semmilyen módon nem felel az ajánlót a rendszer használata közben ért vélt vagy valós károkért.
 12. Az ajánlási rendszerrel kapcsolatos döntésekkel szemben semmilyen jogorvoslatnak nincs helye.
Scroll to Top

Ne menj el üres kézzel!

Válassz egy ingyenes képzést!